Historické pohlednice Petra Bergmanna

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, cca 1910Scan0068

Pohled na obec od severovýchodu ukazuje působivou barokní architekturu kostela sv. Michala, dílo postavené zřejmě ještě podle plánů Kryštofa Dientzenhofera jeho synem Kiliánem Ignácem. Čistá elipsa korpusu kostelní lodi je členěna svislými lisény, spojenými pod římsou vodorovným pásem obíhajícím celou stavbu. V každém takto vymezeném poli je po jednom okně. Na západní straně je připojena hranolovitá věž zakončená bání, na východní straně sakristie podobného půdorysu.

 

 

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, cca 1930Scan0060

Prostorná veranda i interiér kavárny Meier skýtaly příjemné prostředí pro posezení u piva, vína a nebo dobrého jídla. V objektu byl i stánek se svatými obrázky, pohlednicemi a suvenýry, jakými byly například hrnečky s potiskem místními motivy, přívěšky a podobně.
 

 

img084

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, cca 1925

Meierův hostinec u Mariánské studánky se postupně rozrůstal, z jedné budovy se brzy staly dvě a přibyla i představená veranda. Na dalších snímcích vidíme kapli Matky Bolestné při začátku křížové cesty, ale také raritní snímek čtvrté kaple, která byla na konci křížové cesty na cestě nad kostelem.

 

 

 

       222097A VER SVT TON ZELENA 2O  img085      Scan0063