Obecná historie

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, 1900441A VER LIT BAR 4OK R00 WE

Vznik obce Vernéřovice se klade do období německé kolonizace Broumovska, kdy lokátoři zakládali vsi v údolích potoků na benediktinském panství přibližně v letech 1230 – 1255. Názvy obcí se odvozují od jmen lokátorů, kteří se také stávali prvními šolci svých vsí, podle tradované historie tedy lokátor Werner založil Wernersdorf, první známá písemná zmínka z roku 1351 uvádí Wernhirsdorf, objevuje se i Wernsdorf a další varianty názvu. Český tvar se vyskytuje také v podobě Vernířovice, Vendřovice a další.

O prvním vernéřovickém kostele se ví jen tolik, že mu broumovský měšťan Thomas Fleischer odkázal v roce 1412 dvě kopy grošů. Za opata Matyáše byl postaven v roce 1540 dřevěný kostel, opat Wolfgang nechal postavit věž a za opata Tomáše byl kostel rozšířen. Z kamene nechal kostel v současné podobě vystavět opat Otmar v letech 1719 – 1722. Na litografické pohlednici vidíme kostel sv. Michala se hřbitovem a farou, obecní školu, která stojí pod kostelem a výjevy od Mariánské studánky, kde byl postaven pseudogotick poutní kostelík.

Franz Wenzel, Braunau i. B.

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, 191137A VERN SVT BAR 7OK R11 WE

Zdobná okénková pohlednice používá nejčastěji zobrazované motivy z Vernéřovic: kostel s farou, školu a Mariánský pramen, dále pak dva z hostinců, Meierův a Reimannův. Kompozici doplňují snímky horní a dolní části obce. 

Franz Wenzel, Braunau i. B.