Historické pohlednice Petra Bergmanna

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, cca 1910Scan0068

Pohled na obec od severovýchodu ukazuje působivou barokní architekturu kostela sv. Michala, dílo postavené zřejmě ještě podle plánů Kryštofa Dientzenhofera jeho synem Kiliánem Ignácem. Čistá elipsa korpusu kostelní lodi je členěna svislými lisény, spojenými pod římsou vodorovným pásem obíhajícím celou stavbu. V každém takto vymezeném poli je po jednom okně. Na západní straně je připojena hranolovitá věž zakončená bání, na východní straně sakristie podobného půdorysu.

Číst dál...

Poutní kaple Vernéřovice - současnost

Historie posledních deset letPoutní kaple Vernéřovice

 

 

Číst dál...

Obecná historie

Vernéřovice – Deutsch Wernersdorf, 1900441A VER LIT BAR 4OK R00 WE

Vznik obce Vernéřovice se klade do období německé kolonizace Broumovska, kdy lokátoři zakládali vsi v údolích potoků na benediktinském panství přibližně v letech 1230 – 1255. Názvy obcí se odvozují od jmen lokátorů, kteří se také stávali prvními šolci svých vsí, podle tradované historie tedy lokátor Werner založil Wernersdorf, první známá písemná zmínka z roku 1351 uvádí Wernhirsdorf, objevuje se i Wernsdorf a další varianty názvu. Český tvar se vyskytuje také v podobě Vernířovice, Vendřovice a další.

Číst dál...